Košík 0,00 
Celkem:
Nakupte ještě za 5 000 Kč a získejte dopravu zdarma
Pokračovat do košíku
Nákupní košík je prázdný.
Menu

Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

I. Správce

1) Správcem Vašich osobních údajů je společnost Eltea Life s.r.o., se sídlem: 17. listopadu 1165/45, 779 00 Olomouc, IČ: 645 09 125, vedená u KS v Ostravě oddíl C, vložka 65699, (dále jen „Společnost“).

2) Kontaktní údaje Společnosti:
Adresa pro doručování: GEPI.CZ, Sušilovo nám. 15, 683 01 Rousínov
E-mail: info@gepi.cz
Telefon: +420 731 115 455

3) Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4) Zpracování Vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb Vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu Vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

II. Zpracovávané osobní údaje

1) Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s Vámi Společnost mohla uzavřít smlouvu. Společnost Vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou Vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

2) Společnost zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:

3) Zpracovávané osobní údaje získá Společnost buď přímo od Vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu Vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

2) Oprávněným zájmem Společnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. Vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, novinky z trhu a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

3) Pokud jste Společnosti udělili Váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Společnost Vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

IV. Doba uložení osobních údajů

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby, než vznesete proti takovému zpracování námitku.

2) V případě udělení souhlasu budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let a dále v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Společnosti či e-mailem na adresu info@gepi.cz.

V. Další příjemci osobních údajů

1) Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

2) Společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU), nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1) Máte právo:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)

1. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů a jejich rozsah:

Zákazník tímto uděluje společnosti Eltea Life s.r.o., se sídlem: 17. listopadu 1165/45, 779 00 Olomouc, IČ: 645 09 125, vedené u KS v Ostravě oddíl C, vložka 65699, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:

(dále jen společně jako „“).

2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých OÚ:

3. OÚ budou zpracovávány manuálně i automatizovaně

K OÚ budou mít přístup pověření pracovníci Správce.

4. Souhlas se zpracováním OÚ je dobrovolný

Informaci o tom, které OÚ jsou zpracovávány, poskytne bez zbytečného odkladu na ústní či písemné vyžádání odpovědný zaměstnanec Správce. Souhlas zákazníka je udělován na období 10 let a dále v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

5. Zákazník má právo:

6. Odvolání souhlasu

Zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to např. zasláním e-mailu na adresu info@gepi.cz, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Správce.

7. Zákazník bere na vědomí, že:

Zpracovávání jeho OÚ je prováděno zejména Správcem, OÚ však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: