Košík 0,00 
Celkem:
Nakupte ještě za 5 000 Kč a získejte dopravu zdarma
Pokračovat do košíku
Nákupní košík je prázdný.
Menu

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky”) obchodní společnosti Eltea Life s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1165/45, 779 00, Olomouc, identifikační číslo: 64509125, DIČ: CZ64509125, (dále jen„Prodávající“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

1.2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.gepi.cz (dále jen “Internetový obchod”).

1.3. Obchodní podmínky a Kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.4. Tyto Obchodní podmínky vymezují vztah, práv a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi Prodávajícím a Kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude Kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího, konkrétně na adrese https://www.gepi.cz v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené k dlouhodobému opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://www.gepi.cz, není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, je-li Prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://www.gepi.cz.

2.3. Internetový obchod https://www.gepi.cz také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4. Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.5. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6. Náklady Kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně Kupujícího, hradí Kupující sám.

2.7. Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby: a) Kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka "Koupit", prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě https://www.gepi.cz. b) Kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka "Koupit", bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko "Objednat" souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.9. Veškeré objednávky odeslané Kupujícím Prodávajícímu jsou považovány Prodávajícím za závazné.

2.10. Neprodleně po odeslání objednávky Prodávajícímu vystaví Prodávající potvrzení o doručení objednávky Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený Kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu https://www.gepi.cz, kde provedl Kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11. Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od Kupujícího právo na kontaktování Kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12. Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je Prodávající oprávněn kontaktovat Kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13. Uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká až potvrzením objednávky Prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví Prodávající Kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující v objednávce.

2.14. V případě technické poruchy na straně Prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není Prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu Kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.15. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový Internetový obchod https://www.gepi.cz.

3. Cena

3.1. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji Prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může Kupující uhradit těmito způsoby:
a) v hotovosti, nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky
b) bezhotovostně platební kartou c) bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 1507750999/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank.

3.2. Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby na dobírku platební kartou nebo v hotovosti je cena zboží splatná při převzetí, nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu na bankovní účet Prodávajícího. Závazek Kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny na účet Prodávajícího.

3.5. Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku, Prodávající nepožaduje po Kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním nelze považovat jako zálohu.

3.6. Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se Prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je Kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7. Daňový doklad je Prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží Kupujícím a je Prodávajícím doručen Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně Prodávajícího a/nebo zaslán Kupujícímu současně se zbožím.

4. Dodání zboží

4.1. Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném Prodávajícím.

4.2. Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce. Neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět Prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení Prodávajícím bere Kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

4.3. Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku, zda-li není poškozen obal, nebo přímo samotné zboží. Pokud Kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. Případně takovou zásilku může Kupující převzít s výhradou, tedy že písemně uvede při potvrzení převzetí dodávky přepravci, že zboží přebírá S výhradou a popíše rozsah poškození obalu. K převzetí zboží S výhradou nechť přistoupí Kupující pouze tehdy, pokud se dle způsobu a rozsahu poškození obalu domnívá, že obsah balení nebyl poškozen. V případě zjištění závad na obalu, nebo přímo na zboží, není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4. Zaplacením zboží a převzetím zboží od přepravce nabývá Kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží Kupujícím přechází na Kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

4.5. Zboží je Kupujícímu dodáno:
a) Prostřednictvím společností: Zásilkovna, PPL, doprava je zpoplatněna

b) Osobním odběrem v provozovně Prodávajícího na adrese: GEPI CZ, Sušilovo náměstí 15/23, 683 01 Rousínov

4.6. Osobní odběr není zpoplatněn.

4.7. Zboží je přepravci předáno obvykle do 2 pracovních dnů.

4.8. Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím v provozovně, je povinen zboží vyzvednout do 5 dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat Kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

5. Zákaznický účet

5.1. Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě https://www.gepi.cz, může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě, že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může Kupující objednávat zboží také bez registrace.

5.2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů je Kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit Prodávajícímu. Údaje vyplněné Kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

5.3. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí Kupující poskytnout třetí osobě. Učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https://www.gepi.cz uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.

5.4. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej Kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě, pokud Kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://www.gepi.cz.

5.6. Provozovatel webu https://www.gepi.cz není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže Kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
a) od poskytování služeb, jestliže byly plněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) od dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
f) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
g) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
h) dodávce novin, periodik nebo časopisů,
i) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
j) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
k) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2. Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

6.3. Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

6.4. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží z objednávky).

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí Prodávající přijaté peněžní prostředky Kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět Prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s Kupujícím.

6.6. Kupující vrátí Prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno, či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí Kupující zboží také v původním obalu.

6.7. Je-li v nabídce Prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží Kupujícím zpět Prodávajícímu vždy Kupujícímu vracena částka poštovného dle objednaného způsobu doručení v objednávce.

6.8. Peněžní prostředky budou vráceny Kupujícímu stejným způsobem, jakým je Prodávající přijal, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

6.9. Je-li součástí objednávky dárek od Prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy je Kupující povinen tento dárek Prodávajícímu vrátit.

6.10. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat Prodávajícímu na na e-mailovou adresu: info@gepi.cz, nebo na poštovní adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu.

6.11. Pro odstoupení od kupní smlouvy je možné využít formuláře poskytnutého Prodávajícím. Formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy je Kupujícímu zasílán současně se zbožím a je též k dispozici ke stažení na adrese https://www.gepi.cz.

6.12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.13. V případě odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu, které uvedl v objednávce. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu budou vráceny Prodávajícím zpět Kupujícímu stejným způsobem, jakým je Prodávající obdržel, pokud nebude mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuto jinak.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má Kupující právo na kontrolu, nebo předvedení funkcí výrobku.

7.5. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Prodávající mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.6. Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může Kupující uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady,
b) přiměřenou slevu z kupní ceny,
c) odstranění vady opravou věci
d) odstoupení od smlouvy.

7.7. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:
a) vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
b) pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
c) při větším počtu vad (3 a více vad).

7.8. Kupující písemně informuje Prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Oznámenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.10. Právo z vadného plnění Kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

7.11. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12. Prodávající písemně vyrozumí Kupujícího o výsledku reklamace.

7.13. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

7.14. Neoznámil-li Kupující vadu na zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. Mimosoudní řešení sporu

8.1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

8.2. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz a https://www.coi.cz/informace-o-adr.

8.3. Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Ujednání, plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva Kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (římská I).

9.2. V případě zásahu vyšší moci, nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není Prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky. 9.3. V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek. 9.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu, či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

10. Reklamační řád

10.1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu https://www.gepi.cz, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží Kupujícím. Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

10.2. Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však Kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://www.gepi.cz, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí Kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření samotné objednávky. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku Kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu https://www.gepi.cz eviduje objednávky Kupujících a též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

10.3. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží Kupujícím je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

10.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.gepi.cz zejména daňovým dokladem vystaveným Prodávajícím.

10.5. Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

10.6. Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky.

10.7. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10.9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží a s tím spojené korespondence je: info@gepi.cz; GEPI CZ, Sušilovo náměstí 15/23, 683 01 Rousínov.

10.10. Prodávající písemně vyrozumí Kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

10.11. Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

10.12. Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.

10.13. Neodstraní-li Prodávající vadu včas, nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

10.14. Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 7.6 Obchodních podmínek Prodávajícího.

10.15. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

10.16. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

10.17. Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva Kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2021

Doručovací adresa pro zaslání Oznámení o odstoupení od smlouvy: info@gepi.cz

Pokud nelze Oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat na výše uvedený e-mail, je možné jej zaslat klasickou poštou na adresu: GEPI CZ, Sušilovo náměstí 15/23, 683 01 Rousínov.

EET

EET Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.